Κατηγορίες

Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής

Κατασκευαστής: ΠΕΔΙΟ Εκδοτική
Κωδικός Προϊόντος: b-978-960-546-750-0
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 24,99€
Χωρίς ΦΠΑ: 23,58€
Ποσότητα:     - Ή -   Επιθυμητό

Περιεχόμενα Δείγμα από το βιβλίο 

O συγγραφέας: Valerie M. Hudson
Επιστημονική επιμέλεια: Καιρίδης Δημήτρης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό εγχειρίδιο για την Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής, έναν σύνθετο και σχετικά άγνωστο ακόµη τοµέα των ∆ιεθνών Σχέσεων. Παρουσιάζει τα κύρια σηµεία της θεωρίας και της έρευνας σε πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης, στα οποία περιλαµβάνονται η προσωπικότητα και η ψυχολογία των υπεύθυνων φορέων της εξωτερικής πολιτικής και λήψης αποφάσεων, η δυναµική της οµάδας, η οργανωσιακή διαδικασία, η γραφειοκρατική πολιτική, η εσωτερική πολιτική, οι ποικίλες πολιτισµικές και κοινωνικές επιδράσεις στην εξωτερική πολιτική, τα εθνικά χαρακτηριστικά, τα αποτελέσµατα σε επίπεδο συστήµατος και άλλα. Περιγράφονται επίσης οι τοµείς στους οποίους η επόµενη γενιά των αναλυτών εξωτερικής πολιτικής µπορεί να συµβάλει σηµαντικά.

«H έκδοση του παρόντος βιβλίου της Valerie M. Hudson είναι πολύ σηµαντική. Πρώτον, γιατί καλύπτει ένα µεγάλο κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας. ∆εύτερον, γιατί εισάγει τον καίριο προβληµατισµό της σύνδεσης δρώντος και δοµής µε έναν συγκεκριµένο και χρηστικό για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις τρόπο. Τρίτον, γιατί προσφέρει µια σειρά από πρακτικά χρήσιµα θεωρητικά συµπεράσµατα για το πώς παράγεται η εξωτερική πολιτική. Τα συµπεράσµατα αυτά έχουν γενική αξία και εφαρµογή, ακόµα και για εκείνους από εµάς για τους οποίους οι ∆ιεθνείς Σχέσεις αρχίζουν και τελειώνουν µε την ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία µε τη σειρά της αρχίζει και τελειώνει στις σχέσεις της Ελλάδας µε την Τουρκία. 

Η ελληνική µετάφραση του βιβλίου της Hudson, Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής: Από την εµπειρία στη θεωρία, δεν µπορεί παρά να συµβάλει στην ωρίµανση των ∆ιεθνών Σχέσεων στην πατρίδα µας. Για µια µικρή και ευάλωτη χώρα όπως η Ελλάδα, της οποίας η ευηµερία εξαρτάται σε αυξηµένο βαθµό από το διεθνές περιβάλλον, η ανάπτυξη του διεθνολογικού προβληµατισµού και η εξέλιξη των ∆ιεθνών Σχέσεων αποτελούν εθνική επιταγή».

Από το Προλογικό Σηµείωµα του ∆ηµήτρη Καιρίδη

ΣΧΗΜΑ: 17 x 24 cm | ΣΕΛΙΔΕΣ: 320 | ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ | ISBN: 978-960-546-750-0 | ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2017