Κατηγορίες

Τα Δυτικά Βαλκάνια στον Κόσμο

Κατασκευαστής: ΠΕΔΙΟ Εκδοτική
Κωδικός Προϊόντος: b-978-960-635-279-9
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Πλήρης βιβλιογραφία: Florian Bieber, Νικόλαος Τζιφάκης
Τιμή: 24,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 23,49€
Ποσότητα:     - Ή -   Επιθυμητό

Περιεχόμενα Δείγμα από το βιβλίο 

Επιστημονική Επιμέλεια: Florian Bieber, Νικόλαος Τζιφάκης

Στο παρόν βιβλίο αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο διαφορετικοί τύποι εµπλοκής µη δυτικών δρώντων επηρεάζουν τις µεταρρυθµίσεις στα ∆υτικά Βαλκάνια και την ενσωµάτωση της περιοχής στην ΕΕ. Η επιρροή Ρωσίας, Κίνας, Τουρκίας και ΗΑΕ αναλύεται µέσα από το φάσµα των δεσµών τους µε τις χώρες της περιοχής. Οι συγγραφείς πραγµατοποιούν µια ενδελεχή επισκόπηση του ρόλου των εξωτερικών µη δυτικών δυνάµεων στην περιοχή, που υπερβαίνει, αφενός, την τάση ορισµένων δυτικών κυβερνήσεων να προσλαµβάνουν κάθε εµπλοκή́ τρίτων χωρών ως δυσοίωνη απειλή και, αφετέρου, την άποψη των κυβερνήσεων της περιοχής που αντιλαµβάνονται κάθε εξωτερικό ενδιαφέρον ως ευτύχηµα σε µια περίοδο αποστασιοποίησης της ∆ύσης και µειωµένων ξένων επενδύσεων. Εξετάζοντας τη σηµασία των ανωτέρω δρώντων στα ∆υτικά Βαλκάνια, φωτίζεται ένας σηµαντικός χώρος εκδήλωσης παγκόσµιου ανταγωνισµού. Παράλληλα προσφέρονται νέες πληροφορίες και απόψεις γύρω από τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης και επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση της εξωτερικής πολιτικής και των οικονοµικών, κοινωνικών και των σχετιζόµενων µε την ασφάλεια πτυχών της για τις µικρές και µεσαίου µεγέθους χώρες.

«Οι ακαδηµαϊκοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το πώς η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία επιδιώκουν να διαµορφώσουν τα ∆υτικά Βαλκάνια. Ο τόµος αυτός συµβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι κύριοι διεθνείς δρώντες επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή σε αυτή τη σηµαντική, αλλά ακόµα ασταθή περιοχή».

—James Ker-Lindsay, London School of Economics and Political Science, UK

«Οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων αποτελούν και πάλι το επίκεντρο της ευρύτερης παγκόσµιας πολιτικής. Οι συγγραφείς αναδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο οι µη δυτικοί δρώντες αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την πολιτική (εσωτερική και εξωτερική) των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων. Το βιβλίο συµβάλλει σηµαντικά στην κατανόηση της γεωπολιτικής σηµασίας των ∆υτικών Βαλκανίων και των ευρύτερων προκλήσεων που συνδέονται µε την ενσωµάτωση της περιοχής στις ευρωατλαντικές δοµές».

—Soeren Keil, Canterbury Christ Church University, UK

«Μια εµπεριστατωµένη και διεξοδική διερεύνηση της θέσης της περιοχής στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Αντί να επικεντρωθεί σε κάθε κράτος µεµονωµένα, ο τόµος αναλύει τα ∆υτικά Βαλκάνια υπό το πρίσµα ενός δικτύου διασυνδέσεων, κοινών συµφερόντων και ήπιας ισχύος που είναι κατά πολύ ευρύτερα της περιοχής αυτής. Πρόκειται για µια εξαιρετικά καίρια συµβολή στη µελέτη των ∆υτικών Βαλκανίων και της εξωτερικής πολιτικής».

—Jelena Subotic, Georgia State University, USA

ΣΧΗΜΑ: 17 X 24 cm | ΣΕΛΙΔΕΣ: 400 | ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ| ISBN: 978-960-635-279-9 | ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021