Κατηγορίες

Διδασκαλία κωφών και βαρηκόων (e-book)

Κατασκευαστής: ΠΕΔΙΟ Εκδοτική
Κωδικός Προϊόντος: e-978-960-546-601-5
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 23,03€
Χωρίς ΦΠΑ: 21,73€
Ποσότητα:     - Ή -   Επιθυμητό

Περιεχόμενα Δείγμα από το βιβλίο Η έντυπη μορφή τού βιβλίου

O συγγραφέας: Harry Knoors  Marc Marschark

Πώς μαθαίνουν τα κωφά παιδιά και οι κωφοί έφηβοι και υπό ποιες συνθήκες αναπτύσσουν πλήρως –ή δεν αναπτύσσουν– το γνωστικό δυναμικό τους; Το ερώτημα αυτό αποτελεί το βασικό θέμα διερεύνησης του βιβλίου. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ έρευνας και πράξης στη διδασκαλία και αναδεικνύει τρόπους για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των δασκάλων, οι συγγραφείς προτείνουν μια οικολογική προσέγγιση στην εκπαίδευση των κωφών, η οποία λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών και του εκπαιδευτικού πλαισίου.

Στηριζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με αναπτυξιακούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, περιγράφουν ορισμένα χαρακτηριστικά των κωφών μαθητών που δείχνουν ότι η διδασκαλία δεν είναι –ή δεν πρέπει να είναι– ίδια με αυτή των ακουόντων μαθητών. Εξετάζουν παράγοντες όπως η γλωσσική ικανότητα, οι αριθμητικές δεξιότητες, οι δεξιότητες γραμματισμού, οι γνωστικές ικανότητες και άλλες κοινωνικοσυναισθηματικές μεταβλητές, και αναδεικνύουν τη σημασία τους στην επικοινωνία και τη γλώσσα. Δεν παραλείπουν να διερευνήσουν την πολλά υποσχόμενη χρήση των πολυμέσων και του υπολογιστή για την ενίσχυση της μάθησης των κωφών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζεται από το σχολικό πλαίσιο και τις συνθήκες της τάξης. Τέλος, προβάλλουν την όλο και μεγαλύτερη ποικιλία που χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτών των μαθητών και τα πλαίσια εκπαίδευσής τους, για να δείξουν πόσο σημαντική είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των δασκάλων κωφών παιδιών.

Ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο έργο που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα την εκπαίδευση των κωφών μαθητών και των δασκάλων τους.