Κατηγορίες

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στις επιστήμες της αγωγής (e-book)

Κωδικός Προϊόντος: e-978-960-9405-80-5
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 17,43€
Χωρίς ΦΠΑ: 16,44€
Ποσότητα:     - Ή -   Επιθυμητό

Συγγραφέας: Βασίλης Παπαβασιλείου

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ανήκει εξ ορισμού στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών της αγωγής, αφού πάνω απ’ όλα αποτελεί εκπαίδευση και αγωγή με στόχο τη δη­μιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην επίτευξη της αειφορίας. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί έναν καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό τύπο εκπαίδευσης με βασικά χαρακτηριστικά τη διαθεματικότητα, τη συστημικότητα, τη δημιουργικότητα, τον μαθητοκεντρισμό, τη συμμετοχικότητα και τη συνεργατικότητα, την κριτική προσέγγιση, την τοπική γνώση, τον προσανατολισμό σε αξίες και τη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες-περιβαλλοντικές δράσεις.

Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός του βιβλίου είναι αφενός να καταδειχθεί το παιδαγωγικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποτελέσει μια ­επι­πλέον συνεισφορά στον εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύσσεται για το περιβάλλον και την αειφορία, και αφετέρου να συμβάλλει στην εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων με τις μεθόδους-τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων της.