Κατηγορίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Κωδικός Προϊόντος: b-978-960-9552-79-0
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Πλήρης βιβλιογραφία: Φωτεινή Πολυχρόνη
Τιμή: 24,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 23,49€
Ποσότητα:     - Ή -   Επιθυμητό

Συγγραφέας: Φωτεινή Πολυχρόνη

Τα τελευταία χρόνια, οι έννοιες των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας κυριαρχούν στο πεδίο της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Παρά την πληθώρα των µελετών όµως από διακεκριµένους επιστήµονες, που επιδιώκουν να φωτίσουν τις ποικίλες πλευρές του θέµατος από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι έννοιες αυτές συνεχίζουν σε µεγάλο βαθµό να προκαλούν αµφισβήτηση, διαµάχες και αντιπαραθέσεις. Η φύση, το εννοιολογικό πλαίσιο, η ορολογία, ο εντοπισµός, η ανάπτυξη, η συχνότητα εµφάνισης, η πρόγνωση και η αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τους ειδικούς.

Το βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει και εν µέρει να αποσαφηνίσει αυτά τα ζητήµατα, παρουσιάζοντας τεκµηριωµένα επιστηµονικά δεδοµένα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο για τη φύση και τον µηχανισµό λειτουργίας των µαθησιακών δυσκολιών, καθώς και για την αξιολόγηση και την υποστήριξη των ατόµων που αντιµετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες, µε έµφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιµετώπιση. Ειδικότερα περιγράφονται: (α) το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάγνωσης, της κατανόησης και του γραπτού λόγου· (β) η ταξινόµηση των µαθησιακών δυσκολιών· (γ) τα χαρακτηριστικά των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες· (δ) οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών· (ε) τα µοντέλα παρέµβασης για τις µαθησιακές δυσκολίες σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής τάξης· και (στ) τα φιλικά στη δυσλεξία σχολεία και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου. Σηµαντική είναι η συµβολή του διακεκριµένου καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ, Peter Pumfrey, o οποίος στο σχετικό κεφάλαιο εκθέτει τους σύγχρονους προβληµατισµούς για τη δυσλεξία.

Πρόκειται για µια προσπάθεια έγκυρης επιστηµονικής ενηµέρωσης που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη σε επιστήµονες (ψυχολόγους, ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων), προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας και παιδαγωγικών, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται να µελετήσει το δύσκολο, ευαίσθητο και συχνά «θολό» πεδίο των µαθησιακών δυσκολιών.

περιεχόμενα δείγμα

ΣΧΗΜΑ: 16 x 23 cm | ΣΕΛΙΔΕΣ: 344 | ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ | ISBN: 978-960-9552-79-0 | ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2011