Κατηγορίες

Όροι και προϋποθέσεις

Ο ιστόχωρος E-pediobooks.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους: Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους πριν τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το E-pediobooks.gr και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιον από αυτούς δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει καμία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι όροι αυτοί μπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιηθούν από το E-pediobooks.gr και ο επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν αλλαγές των όρων χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή χρήστης συνεχίζει να κάνει χρήση οποιασδήποτε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες τεκμαίρεται ότι αυτός αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. Το E-pediobooks.gr δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα, την πληρότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του, υπό την επιφύλαξη τυχών τυπογραφικών λαθών ή τεχνικών προβλημάτων που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του E-pediobooks.gr οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή στην παρούσα ιστοσελίδα. Το E-pediobooks.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το E-pediobooks.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για απόψεις εγγεγραμμένων χρηστών στα σχόλια που κατά καιρούς δημοσιεύονται. Παρόλ' αυτά, το E-pediobooks.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των δημοσιεύσεων που έχουν υβριστικό περιεχόμενο, προσβλητικά σχόλια ή προσωπικά στοιχεία. Η παρούσα ιστοσελίδα εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων.

Το E-pediobooks.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει ή μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, γραφικών, εικόνων, κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών, κα., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Νόμος 2121/93), του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται τυχόν αναπαραγωγή, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου ολικά ή μερικά με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς διαδικτύου. Το E-pediobooks.gr συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών καθώς και την υπουργική απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο χρήστης στο E-pediobooks.gr γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997, τη συναφή εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής. Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η αγορά προϊόντων μέσω του E-pediobooks.gr θεωρούνται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) και η ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη. Για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης, όπως και την ευθύνη για ψευδή δήλωση. Η μεταβίβαση των στοιχείων αυτών γίνεται μέσω κρυπτογράφησης ssl.

Το E-pediobooks.gr δεσμεύεται ότι δεν θα ενοικιάσει, πουλήσει, κοινοποιήσει ή παραχωρήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους για κανένα λόγο εκτός αν αυτό ζητηθεί από δημόσια αρχή ή με δικαστική απόφαση. Τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών μπορούν να αφαιρεθούν από τη βάση δεδομένων του E-pediobooks.gr μετά από σχετικό αίτημά τους. Μέχρι την υποβολή τέτοιου αιτήματος τεκμαίρεται η συναίνεση του χρήστη για την επεξεργασία των στοιχείων του, που αναφέρεται στους παρόντες όρους. Τα μοναδικά στοιχεία που ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία μετά τη συλλογή τους είναι η IP διεύθυνση των επισκεπτών ή χρηστών, η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, το λειτουργικό του χρήστη και ο browser που χρησιμοποιεί. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να επεξεργαστούν για να βοηθήσουν στη βελτίωση της διαχείρισης της ιστοσελίδας και για στατιστικούς σκοπούς. Το E-pediobooks.gr δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Για συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών ο χρήστης θα ανακατευθύνεται στον ιστοχώρο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ όπου και θα συμπληρώνει τα στοιχεία του σε ασφαλές περιβάλλον με τη χρήση κρυπτογράφησης. Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιλαμβάνονται σε αυτές οι διατάξεις του Π.Δ 131/30.4.2003 και του Ν. 2251/1994, υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον ιστοχώρο E-pediobooks.gr  ή τηλεφωνικώς, μόνο εφόσον δεν έχει αρχίσει η διαδικασία τιμολόγησης της παραγγελίας του κάθε χρήστη – αγοραστή.